fbpx

Skattefradrag


Som giver til Dyrenes Hus – Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn kan du få skattefradrag for din støtte. Fradraget er en del av det ordinære skatteoppgjøret og utføres av Skatteetaten.
Har du gitt 500 kroner eller mer i løpet av et kalenderår kan du få skattefradrag på 22% av det totale støttebeløpet.
Maksimalt fradrag for gaver gitt til frivillige organisasjoner er 50 000 kroner.

Dyrenes Hus – Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn vil automatisk melde inn støtten din til Skatteetaten om summen overgår 500 kr og ditt fødselsnummer er registrert hos oss.
 Støtten vises forhåndsutfylt under post 3.3.7 i skattemeldingen.

For at vi skal kunne melde inn din støtte til Skatteetaten trenger vi ditt fødsels- og personnummer= 11 siffer. Vi benytter sikker lagring av alle personopplysninger og gir ikke ut din informasjon til tredjeparter, annet enn til Skatteetaten.

Personvernerklæring
https://www.skatteetaten.no/satser/gaver-til-frivillige-organisasjoner/