fbpx

Skattefradrag


Som giver til Dyrenes Hus – Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn kan du få skattefradrag for din støtte. Fradraget er en del av det ordinære skatteoppgjøret og utføres av Skatteetaten.
Har du gitt 500 kroner eller mer i løpet av et kalenderår kan du få skattefradrag på 24% av det totale støttebeløpet.
Maksimalt fradrag for gaver gitt til frivillige organisasjoner er 30 000 kroner.

Dyrenes Hus – Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn vil automatisk melde inn støtten din til Skatteetaten om summen overgår 500 kr og ditt fødselsnummer er registrert hos oss.
 Støtten vises forhåndsutfylt under post 3.3.7 i skattemeldingen.

For at vi skal kunne melde inn din støtte til Skatteetaten trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer). Vi benytter sikker lagring av alle personopplysninger og vil aldri gi ut din informasjon til tredjeparter, annet enn til Skatteetaten.

Personvernerklæring
https://www.skatteetaten.no/satser/gaver-til-frivillige-organisasjoner/