Skattefradrag

Som giver til Dyrenes Hus – Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn kan du få skattefradrag for din støtte. Fradraget er en del av det ordinære skatteoppgjøret og utføres av Skatteetaten.
Har du gitt 500 kroner eller mer i løpet av et kalenderår kan du få skattefradrag på 22% av det totale støttebeløpet.
Maksimalt fradrag for gaver gitt til frivillige organisasjoner er 50 000 kroner.

Dyrenes Hus – Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn vil automatisk melde inn støtten din til Skatteetaten om summen overgår 500 kr og ditt fødselsnummer er registrert hos oss.
Støtten vises forhåndsutfylt under post 3.3.7 i skattemeldingen.

For at vi skal kunne melde inn din støtte til Skatteetaten trenger vi ditt fødsels- og personnummer= 11 siffer. Vi benytter sikker lagring av alle personopplysninger og gir ikke ut din informasjon til tredjeparter, annet enn til Skatteetaten.


For å få skattefradrag for donasjoner over 500 kr, fyll inn din informasjon her.


Gaver til frivillige organisasjoner

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer

adopsjonsklare