Fjernadopsjon

Å redde katter i nød koster mye penger. Dyrenes Hus mottar ingen offentlig støtte, og er helt avhengig av private donasjoner, gaver og medlemskontingent for å kunne holde aktiviteten oppe.

Hvert år redder Dyrenes Hus in mange hjemløse katter og katter som av en eller annen grunn trenger et nytt hjem. De aller fleste kattene kan heldigvis adopteres ut til nye, trygge for-alltid hjem etter at de har fått nødvendig veterinærbehandling og sosialisering.

Men det er også noen katter som aldri blir fortrolige nok med mennesker til å kunne bo i et vanlig hjem. Dyrenes Hus har fire slike katter som er så heldige å få bo i et permanent fosterhjem hos en av våre frivillige på Sollihøgda. Her har de sitt eget katteparadis, med en egen kattehytte som er bare deres der det finnes varme soveplasser og det alltid er tilgang på mat og vann. Dyrenes Hus er ansvarlige for alle utgifter i forbindelse med disse kattene – alt fra mat og utstyr til nødvendig veterinæroppfølging. Det er derfor alltid behov for bidrag til å sørge for at denne kattegjengen, som tidligere var både livredde og traumatiserte, nå kan ha et godt liv i fred, ro og frihet.

Hils på låvekattene