Fjernadopsjon

Å redde katter i nød koster mye penger. Dyrenes Hus mottar ingen offentlig støtte, og er helt avhengig av private donasjoner, gaver og medlemskontingent for å kunne holde aktiviteten oppe.

Hvert år redder Dyrenes Hus in mange hjemløse katter og katter som av en eller annen grunn trenger et nytt hjem. De aller fleste kattene kan heldigvis adopteres ut til nye, trygge for-alltid hjem etter at de har fått nødvendig veterinærbehandling og sosialisering.

Men det er også noen katter som aldri blir fortrolige nok med mennesker til å kunne bo i et vanlig hjem. Dyrenes Hus har fire slike katter som er så heldige å få bo i et permanent fosterhjem hos en av våre frivillige på Sollihøgda. Her har de sitt eget katteparadis, med en egen kattehytte som er bare deres der det finnes varme soveplasser og det alltid er tilgang på mat og vann. Dyrenes Hus er ansvarlige for alle utgifter i forbindelse med disse kattene – alt fra mat og utstyr til nødvendig veterinæroppfølging. Det er derfor alltid behov for bidrag til å sørge for at denne kattegjengen, som tidligere var både livredde og traumatiserte, nå kan ha et godt liv i fred, ro og frihet.

Hils på låvekattene

Porrijo

Om du ønsker å hjelpe oss med å bidra til at disse kattene skal kunne leve resten av sine naturlige liv med alt de trenger av frihet, stell og omsorg, kan du fjernadoptere en eller flere av dem!
Du betaler da inn et fast støttebeløp i måneden – størrelsen på beløpet velger du selv, og minstebeløpet er 50 kroner. Du inngår da en avtale med banken din om faste trekk fra kontoen din slik at beløpet overføres hver måned til Dyrenes Hus.

Når du fjernadopterer, får du tilsendt et hyggelig adopsjonsbevis for den/de kattene du har valgt å fjernadoptere. 

Ønsker du å fjernadoptere en av Låvekattene kan du gjøre nedenfor.  Husk å skrive hvilken katt / katter du ønsker å fjernadoptere når du kommer til checkout.

Ønsker du informasjon om Fjernadopsjon