Bli fosterhjem

Vi avhengige av fosterhjem slik at vi kan fortsette arbeidet med å hjelpe nødstilte katter.

Vi har alltid behov for fosterhjem som kan stille opp og gi hjerterom og husrom til hjemløse og nødstilte katter. Kunne du tenke deg å være fosterhjem for én eller flere katter?

Hva ønsker vi av deg som fosterhjem?

  • Du er over 18 år eller har tillatelse fra foreldre.
  • Du har erfaring eller ønsker å tilegne deg kunnskap om kattens atferd.
  • Du har tid og tålmodighet.
  • Du har allierte som kan passe fosterkatten, dersom du skulle reise bort i løpet av fosterhjemsperioden.
  • Dersom du har barn, må de ha forståelse for kattens integritet.
  • Du har bil eller mulighet for å få ordnet transport selv. Dette er ikke et krav, men fosterhjem med bil er å foretrekke.
  • Du kan ta imot besøk av potensielle fasthjem for fosterkatten.

Oppgaver

Dine oppgaver som fosterhjem er å gi katten den sosialiseringen, omsorgen og tryggheten katten trenger for å ha et verdig liv. Målet for fosterhjemmet er å få katten klar for omplassering, både psykisk og fysisk.

Fosterhjemsperioden

En fosterhjemsperiode kan variere veldig, men det er minimum 4 mnd med mindre det er en tam katt, avhengig av dyrets fysiske og psykiske form. I spesielle tilfeller kan det være nødvendig å utvide fosterhjemsperioden.

Katten skal kun være innendørs under fosterhjemsperioden. Det er da viktig at fosterhjemmet sikrer og tar de forhåndsregler som trengs for at katten ikke kommer seg ut.

Utgifter

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus dekker alt av utgifter til katten som veterinær og eventuelle medisinske utgifter. Vi låner også ut utstyr som kattetoalett, transportbur, matskåler, klorestativ. Utstyr, samt tørrfôr og kattesand kan hentes på huset vårt i Asker etter avtale.

Adopsjon av fosterkatt

Dersom fosterhjemmet ønsker å adoptere fosterkatten, så må hjemmet tilfredsstille de krav Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn setter til nye eiere ved omplassering. Vanlig omplasseringsgebyr på kr. 1250,- må også betales. Alle våre katter skal ha gode utemuligheter i sitt nye hjem. Vi omplasserer derfor ikke fosterkattene våre til å bli innekatter.

Hvor får du hjelp hvis du lurer på noe?

Vi vil under hele fosterhjemsperioden ha en tett dialog med fosterhjemmet og gi veiledning og råd der det trengs. Vi har også opprettet en lukket Facebookgruppe, tilgjengelig for alle fosterhjemmene våre. Intensjonen er å bruke siden som et forum der fosterfamiliene kan være i dialog med hverandre, få råd, tips og dele erfaringer.

Her kan du lese et fosterhjems bekjennelser:

Et fosterhjems bekjennelser

Ta kontakt med oss på fosterhjem@dyreneshus.no eller ved å fylle ut skjemaet nedenfor dersom du ønsker å være fosterhjem for oss, så vil du få tilsendt et søknadsskjema.

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer

adopsjonsklare