TESTAMENTARISKE GAVER

Visste du at du kan tilgodese ideelle formål og foreninger som Dyrenes Hus i ditt testamente? Dette er en fin måte å støtte sin hjertesak på, også etter at man har gått bort.

I land som Sverige og Storbritannia er dette svært vanlig, men i Norge er det ikke alle som er klar over at man kan velge å gi av arven sin for å støtte en sak man brenner for. Man kan gi både større og mindre pengesummer, fast eiendom, løsøre og verdipapirer. Dersom dette er noe du ønsker å gjøre, må du opprette et testament.

I norsk rett har man testasjonsfrihet. Det vil si at selv om det ligger en reservasjon i pliktdel og rett til minstearv hos eventuelle livsarvinger eller ektefelle, vil det alltid være en andel av arven din som du kan testamentere bort som gave. Har du ikke slike arvinger som nevnt, kan du fritt testamentere bort alt du etterlater deg. Videre kan det være greit å merke seg at testamentariske gaver som dette er fritatt for arveavgift.

Et testament er kun gyldig etter norsk rett dersom det er i samsvar med arvelovens bestemmelser. Loven stiller strenge formkrav. Bl.a. må et testament som hovedregel være skriftlig, og det kreves også at to vitner er til stede ved underskrivelse. Det er ikke et krav at en advokat har bidratt til å utarbeide testamentet, men det er sterkt anbefalt. Slik forsikrer man seg om at alle formaliteter er på plass, sånn at testamentet blir gyldig og sikrer at ens «siste vilje» skjer.

Hvis du ikke oppretter et testament, er ordningen etter norsk lov at arven din tilfaller dine arvinger etter loven, med andre ord slektninger som ektefelle/samboer eller livsarvinger. Har du kun fjernere slekt enn søskenbarn, tilfaller arven staten. Testament er derfor veien å gå dersom du selv ønsker å bestemme hvem som får glede av det du etterlater deg.

Dersom du er medlem av Dyrenes Hus får du 20% rabatt på standard timepris hos Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma, der du kan få hjelp til å opprette et testament. Ta kontakt med en av våre advokater på www.avco.no eller ved å ringe 21 09 59 96.

Om du ønsker å gi en testamentarisk gave til Dyrenes Hus, er vår kontaktinformasjon

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus
Postboks 37, 1305 Haslum

E-post: post@dyreneshus.no

Organisasjonsnummer: 971 260 483
Kontonummer: 1503.53.42599.

 

Tekst: Karoline Hagen