Personvernerklæring

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus tar ditt personvern på alvor, og registrerer ikke persondata ut over det som er nødvendig for å ivareta ditt medlemskap i, levere din bestilling fra vår nettbutikk eller oppfylle andre kommunikasjonsformer du selv har initiert. Dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt med deg, vil dine personlige opplysninger aldri bli gjort tilgjengelige for andre virksomheter eller bli koblet med andre registre.

Ved kommunikasjon via våre nettsider godtar du at vi registrerer nødvendige opplysninger som behøves for at vi skal kunne utføre det du evt. bestiller. Det være seg medlemskap, bestilling av varer, fjernadopsjon, innmelding nyhetsbrev og lignende. Alle kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysningene vi har registrert om den enkelte. Alle kunder kan til enhver tid kreve å få rettet eller slettet registrerte persondata når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige.

Alle som håndterer personopplysninger for Dyrenes Hus har signert en taushetserklæring. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post@dyreneshus.no

Nettbutikk

Fra dem som handler i vår nettbutikk, innhenter vi navn og adresse slik at bestilte varer og faktura kan sendes til bestiller.

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet, samt å sende ut vårt medlemsblad Dyrenes Stemme. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer

adopsjonsklare