fbpx

Adopsjon/omplassering

Krav til nye hjem
I vårt omplasseringsarbeid legger vi vekt på at kattene kommer til hjem hvor de kan leve trygt og få utløp for sine individuelle behov. Som dyrebeskyttelse mener vi at vi har et spesielt ansvar for å sikre velferden og livskvaliteten for de kattene vi omplasserer. Vi legger vekt på mulighet for aktivitet, stimuli og kontakt med artsfrender når vi søker nye hjem. Alle kattene våre skal ha gode utemuligheter i sine nye hjem. Vi omplasserer derfor ikke kattene våre til trafikkerte områder. I blokk må hjemmet være på bakkeplan.

Alle katter over 6 måneder våre omplasseres ferdig kastrert, ID-merket og vaksinert. Kattungene omplasseres ID-merket og grunnvaksinert. Ny eier forplikter seg til å sørge for kastrering. Omregistrering av kattens ID-chip vil bli gjort etter framvisning av kvittering for kastreringen.

Priser for omplassering:
kr. 980

Før du anskaffer deg en katt, bør du ha tenkt nøye igjennom dette:
Valget om å skaffe en katt må være godt gjennomtenkt. Katter kan leve i omlag 15-20 år. Er hele familien enig og innstilt på det?
Har du tid? Katten vil trenger omsorg, sosialisering, aktivsering og lek – hver dag.
Har du og din familie blitt sjekket for allergier?
Har du råd? Det er ikke gratis å ha en katt. I tillegg til utgifter til fôr og andre praktisk-/nødvendig ting, kommer veterinærutgifter. Katten skal tas med årlig til veterinær for helsesjekk og vaksine.  Dersom katten skulle bli syk eller skadet vil det også komme ekstra veterinærutgifter.
Hva skal du gjøre med dyret i ferier? Har du noen voksne og ansvarlige til å passe på, eller er du villig til å betale for at katten skal passes på et dyrepensjonat?
Har du trygge og gode utemuligheter for katten?

Omplassering
Dyrenes Hus har stor pågang av katter som trenger nye hjem, men vi har dessverre ikke kapasitet til å hjelpe alle. Vi prioritere derfor utegående, eierløse katter, samt utefødte kattunger og deres mødre som ikke har fast tilgang på mat, tilholdssted eller nødvendig tilsyn.

Dyrenes Hus hjelper dyr i nød, og driver ingen omplasseringstjeneste.
I tilfeller der hvor eier ikke lenger har mulighet for å ha dyret, har han selv ansvaret for å skaffe nytt hjem. Dette kan gjøres gjennom annonsering under kjøp- og salgannonser i aviser, facebookgrupper og andre steder som f.eks. finn.no og dyrenett.no, ved å forhøre seg med venner og bekjente eller ved oppsetting av oppslag.

Dersom Dyrenes Hus overtar et dyr som eies av en privat person, må dyret være sterilisert/kastrert, vaksinert og id-merket. Hvis ikke må disse utgiftene dekkes av vedkommende før vi overtar dyret. Vi tar også et inntaksgebyr.

Dyreeiere som flytter fra dyr, kaster dyret på dør eller på annen måte etterlater dyret til en uviss skjebne – bryter mot norsk dyrevernlovgivning og kan anmeldes for dette. Er du vitne til slike tilfeller bør du kontakte Dyrebeskyttelsen eller Dyrevernnemda i ditt distrikt. Dyreeiere må innse at det å anskaffe seg dyr innebærer et stort ansvar. Skaff kunnskap først – dyr etterpå. Gode forberedelser og overveielser er oftest løsningen for å oppnå det lykkeligste samværet mellom mennesker og dyr.

Ønsker du å adoptere en katt fra oss?
Se vår side med omplasseringklare katter her.
Katter som har fått seg nytt hjem kan du se her.