Adopsjon/omplassering

Krav til nye hjem

I vårt omplasseringsarbeid legger vi vekt på at kattene kommer til hjem hvor de kan leve trygt og få utløp for sine individuelle behov. Som dyrebeskyttelse mener vi at vi har et spesielt ansvar for å sikre velferden og livskvaliteten for de kattene vi omplasserer. Vi legger vekt på mulighet for aktivitet, stimuli og kontakt med artsfrender når vi søker nye hjem. Alle kattene våre skal ha gode utemuligheter i sine nye hjem. Vi omplasserer derfor ikke kattene våre til trafikkerte områder. I blokk må hjemmet være på bakkeplan.

Alle våre katter over 6 måneder omplasseres ferdig kastrert, ID-merket og vaksinert. Kattungene omplasseres ID-merket og grunnvaksinert. Ny eier forplikter seg til å sørge for kastrering. Bekreftelse på kastrering må utføres og sendes til Dyrenes Hus når katten har blitt 6 mnd. Ved manglende kastrering vil katten bli hentet tilbake til Dyrenes Hus, derfor er det viktig at du oppfyller kontrakten, kastrerer og sender oss kvittering/underlag for kastreringen.

Priser for omplassering: kr. 1250

Før du anskaffer deg en katt, bør du ha tenkt nøye igjennom dette:

  •  Er valget om å skaffe deg en katt godt gjennomtenkt? Katter kan leve i 15-20 år og du har ansvaret for katten så lenge den lever, er du rede for det?
  • Er hele familien enig og innstilt på å få et nytt familiemedlem?
  •  Har du tid? Katten vil trenge omsorg, sosialisering, aktivisering og lek – hver dag.
  • Har du og din familie blitt sjekket for allergier? Ta allergitest før anskaffelse av katt.
  • Har du råd? I tillegg til utgifter til fôr og nødvendige ting, kommer veterinærutgifter. Katten skal ha årlig helsesjekk og vaksine.  Dersom katten skulle bli syk eller skadet vil det også tilkomme ekstra veterinærutgifter.
  • Har du noen som kan passe katten i ferien eller skal katten være med på ferie? Hør med familie, venner eller naboer om de kan passe katten ved ferie, eller sjekk om det er et godt dyrepensjonat i nærheten og om du råd til å ha katten der i ferieperioden.
  • Har du trygge og gode utemuligheter for katten?
  • Forsikring av katten

Omplassering

Dyrenes Hus har stor pågang av katter som trenger nye hjem, men vi har dessverre ikke kapasitet til å hjelpe alle. Vi prioriterer derfor utegående, eierløse katter, samt utefødte kattunger og deres mødre som ikke har fast tilgang på mat, tilholdssted eller nødvendig tilsyn.

Dyrenes Hus hjelper dyr i nød, og er ikke en omplasseringstjeneste.
I tilfeller der eier ikke lenger har mulighet for å ha dyret, har eier selv ansvaret for å skaffe nytt hjem. Dette kan gjøres gjennom annonsering under kjøp- og salgannonser i aviser, facebookgrupper og andre steder som f.eks. finn.no og dyrebar.no, ved å forhøre seg med venner og bekjente eller ved å henge opp plakater.

Dyreeiere som flytter fra dyr, kaster dyret på dør eller på annen måte etterlater dyret til en uviss skjebne – bryter mot norsk dyrevernlovgivning og kan anmeldes for dette. Er du vitne til slike tilfeller bør du kontakte Dyrebeskyttelsen eller Dyrevernnemda i ditt distrikt. Dyreeiere må innse at det å anskaffe seg dyr innebærer et stort ansvar. Skaff kunnskap først – dyr etterpå. Gode forberedelser og overveielser er oftest løsningen for å oppnå det lykkeligste samværet mellom mennesker og dyr.

Ønsker du å adoptere en katt fra oss?

Se vår side med omplasseringklare katter her.

Katter som har fått seg nytt hjem kan du se her.

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer

adopsjonsklare

Be om informasjon rundt adopsjon