Samfunnsnyttigarbeid katter

Dyrene og deres mennesker

Vi har lovverk og regelverk. Vi har dyr som defineres som eiendom. Vi har Mattilsyn, praksis og tolkning av regelverk. Og vi har følelser. Det

Les mer »