eierløse katter

Forvillede og eierløse katter

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret, jf Dyrevelferdslovens §4. Nødhjelpen skal utføres av

Les mer »