forvaltningspraksis

Forvaltningspraksis må endres

Dessverre tapte Dyrenes Beskytter i Kristiansand saken de hadde anlagt mot staten ved Mattilsynet. Etter dyrevelferdsloven har den som påtreffer et sykt eller skadet dyr

Les mer »