Støy skader livet i havet

Visste du; at i tillegg til overfiske og klimaforandringer, kan vi legge til lydforurensning på listen over det som truer natur- og dyrelivet?

Lyd forplanter seg lengre og raskere i havet. For havpattedyrene har det blitt vanskeligere å navigere og kommunisere med hverandre – de blir overdøvet av blandt annet støy fra skip, sonarer, seismiske undersøkelser og undervannssprengninger.

Humboldt Penguin (Spheniscus humboldti) also termed Peruvian Penguin, or Patranca, swimming in the clear water.

Sjødyr baserer seg mye på lyd for å kunne navigere. Når havet fylles med lyder fra menneskelig aktivitet blir det vanskeligere for dyrene å skille lyder.Støyen driver dyrene vekk fra deres leve- og jaktområder. Det blir vanskeligere for dem å sosialisere, og støyen kan være med på å forstyrre og ødelegge hørselen deres.

Der visse dyr kan lære å unngå områder med mye støy, f. eks skipsrutene, er det vanskeligere for virvelløse dyr som krabber og dyreplankton, som ikke er veldig mobile.

Hermit crab on beach at Seychelles

På bakgrunn av resultatene av en ny undersøkelse konkluderer 25 vitenskapsfolk med at det er behov for å regulere støyen i havområdene bedre. De mener at regjeringer og organisasjoner må ta ansvar for å redusere støyen. En stor del av studien går derfor ut på å forslå initiativer der støyen kan minskes. Forslagene går blant annet ut på å få mindre støyende skipsmotorer, regulering av skipsruter og seilehastighet.

Forskerne mener det må bindende internasjonale traktater til for å få til endringer.  

Kilder: videnskab.dk, sciencemag.org og aftenposten.no
Tekst: Lynn Moltzau