Støttemedlemsskap

Dyrenes Hus med katter

Vi har nå sendt ut medlemsgiro til alle nåværende og tidligere medlemmer, samt støttespillere av Dyrenes Hus. Vi hadde dessverre ikke korrekt adresse til alle, så noen har kommet i retur.

Dersom du ikke har mottatt medlemsgiro i posten, men ønsker å få den tilsendt, er det fint om vi kan få beskjed. Vi trenger da din korrekte adresse. Send den til: post@dyreneshus.no.

Dersom du har mottatt giro, men ikke ønsker mer post fra oss, er det også fint om du gir beskjed slik at vi kan stryke deg fra listen.