Steng Løken Gård!

loekengaard_utenfraFoto: Nettverk for Dyrs frihet

Den kontroversielle forsøksdyrstasjonen Løken Gård har i flere tiår avlet opp og solgt dyr til voldelige dyreforsøk. Flere tusen dyr har blitt sendt til lidelser og en sikker død. Etter mye press fra dyrevernsorganisasjoner, aktivister og politikere, trodde vi at Løken gård nå endelig var stengt, eller i alle fall hadde lagt om driften. Men dessverre, det stemmer ikke. Løken gård driver fortsatt sin virksomhet med opprett av hund og katt til grusomme dyreforsøk. Og dette skjer her i Norge.

Løken Gård har hatt flere eiere, og for hvert eierskifte har oppdretten til dyreforsøk blitt intensivert. Alt for å tjene penger. Til enhver tid holdes hunder og katter innelåst for å få livene frarøvet. I tillegg kjøper Løken Gård opp griser fra privatpersoner og selger dem videre til forsøksdyrlaboratorier. Alle dyrene selges til laboratorier som misbruker dem i eksperimenter. Det tragiske er at dette har de myndighetenes velsignelse til å bedrive. Per i dag har dessverre Løken gård alle nødvendige tillatelser til å drive med forsøksdyrvirksomhet.

Hundene og kattene på Løken Gård får aldri leve et trygt eller godt liv i frie omgivelser. Dyrenes hverdag er preget av fangenskap, usikkerhet og mangel på meningsfylte opplevelser. Etter lengre oppbevaring i varetekt selges dyrene til dyreforsøk. Dyrenes Hus mener at dyrene har rett til frihet – uten overgrep, innesperring og smerte.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto:

LokengordFoto: Smaalenenes Avis

http://www.lokengard.no/node/6