STATSBUDSJETTET OG DYREVERN

dyrepolitiFoto: Ned Alley/NTB Scanpix

Som de fleste nå har fått med seg, er forslag til statsbudsjett for 2016 lagt frem. Det gleder oss å se at Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til videreføring av pilotprosjektet om dyrepoliti. Midlene fordeles mellom politiet og Mattilsynet. Alt ligger nå til rette for at prosjektet kan bli en permanent ordning.

Gledelig er det også at pelsdyrnæringen får 17,8 millioner mindre i støtte fra staten i 2016 enn tidligere år. Selv om vi gjerne så for oss en avvikling av hele pelsdyrnæringen, opplyser Regjeringen, at de vil komme tilbake med en egen sak til Stortinget om pelsdyrnæringen høsten 2016. Vi får håpe at en avvikling da vil stå på agendaen.

PelsdyrfarmFoto: Hansen, Alf Ove / NTB scanpix

I budsjettet oppgis det også at dyrevelferd skal være et prioritert forskningsområde, uten at vi klarer å se at det er utdypet nærmere.

Når det gjelder støtte til organisasjoner, er det ingen endringer fra fjorårets budsjett. Regjeringen opprettholder støtte til Dyrevernalliansen med kr 400.000 og deres underavdeling Dyrevern Ung med kr 100.000. Dyrebeskyttelsen Norge sentralt får kr 400.000. Men fortsatt altså ingen ting til de organisasjonene som driver direkte arbeid for dyr i nød, slik som Dyrenes Hus. Heller ikke NOAH er tilgodesett.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Regjeringen-videreforer-pilotprosjekt-om-dyrepoliti-8193458.html