Omplassering og begrepsbruk

Hadelandpus2

Katten har fortsatt lav status, og vi tror at hovedårsaken ligger i at kattunger fødes i hopetall og gis bort gratis. Dyrenes Hus mener at alle katteeiere må være sitt ansvar bevisst, og kastrere katten sin, slik at ukontrollert formering unngås, og dyretragedier forebygges. Vi mener også at katter ikke må gis bort, men selges. Ved å sette en prislapp på katten, tror vi at bevisstheten om at katten har en verdi vil øke.

Det er altså ikke tilfeldig at Dyrenes Hus nå i større grad bruker begrepet «kjøp og salg» når kattene omplasseres, og vi er overbevist om at dette vil bidra til å øke dens status.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus