Nye kjæledyrpass fra 1.juni 2016

Fredag

Den 1. juni 2016 trer nye EU-regler i kraft i Norge. Endringene medfører blant annet krav om ny passtype for ferierende hunder, katter og ildere som ikke har pass fra før. Det nye EU-regelverket vil hovedsakelig videreføre dagens vilkår for å reise eller handel med hunder, katter og ildere, men noen endringer blir det.

Ved reise eller handel mellom EØS-stater skal alle dyr være ID-merket, vaksinert mot rabies og ha pass. Det blir krav om at pass som utstedes etter 1. juni skal være av en ny og sikrere type, men har de pass av den gamle typen vil disse fortsatt være gyldige så lenge dyret lever. Vi anbefaler likevel dyreeiere som trenger pass for ferieturen i sommer, til å vente slik at de kan få det nye passet etter 1. juni.

Det nye regelverket vil ikke endre kravet om at hunder som innføres til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis). Dette skal fortsatt gjelde. Til og fra Sverige vil det nå være krav om pass (og dermed ID-merking) for alle dyr, men rabiesunntaket gjelder fremdeles. Ved reise eller import til EU fra listeførte tredjestater skal dyrene være ID-merket, vaksinert mot rabies og ha helsesertifikat.

Hvis dyrene kommer fra ikke-listeførte tredjestater som ikke er fri for eller har like god rabiesstatus som EØS-statene, skal de i tillegg være kontrollert for antistoffer mot rabies med tilfredsstillende resultat.Kravene om at hunder, katter og ildere som det handles med mellom EØS-statene må komme fra registrerte virksomheter og gjennomgå klinisk veterinærundersøkelse vil fortsatt gjelde. Nytt blir at tilsvarende krav gjøres gjeldende for import fra tredjestater.

Når det gjelder andre kjæledyr gir reglene også nye vilkår for å ha med kjæledyr som for eksempel fugler, kaniner og gnagere på reise. Vilkårene vil være rimelige og ikke strengere enn vilkårene for handel med de samme dyreslagene. Vilkårene for handel endres ikke.

For mer informasjon, kontakt din veterinær eller din nærmeste avdeling i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/nye_kjaeledyrpass_fra_1_juni_2016