Nortura vil øke grisens transporttid på Østlandet

Nortura ønsker å sentralisere slaktingen på Østlandet til kun én plass, dermed risikerer nå grisene å få lengre transporttid. Dyrevernaktivist Norun Hagen som gikk undercover i flere år for å avdekke forholdene i Norsk landbruk, uttaler at dette er helt feil vei å gå.

Grisene blir stresset, reagerer på bevegelsene og blir bilsyke.

Hans Thorn Wittussen, som er visekonsernsjef i Nortura sier at grisen tåler dette godt. Kanskje ikke overraskende at dette kommer fra konsernsjefen som kan tenkes er mer opptatt av «effektivisering» og profitt, og som selv uttaler at endringen er nødvendig for å øke lønnsomheten i selskapet.

Den 7. juni vil styret i Nortura etter all sannsynlighet vedta å legge ned dagens griseslakting på Rudshøgda i Ringsaker og legge alt til Tønsberg. Nortura slakter i dag 34 000 tonn gris på Østlandet. 16 000 tonn slaktes i Tønsberg og 18 000 tonn på Rudshøgda.

På Norturas egne nettsider står det: Selv om dyra er alet opp for å bli mat, skal de behandles med omsorg og respekt. De skriver også at de forbedrer dyretransporten hele tiden.

Lengre transporttider er ikke bare dårlige nyheter for grisene, det sender også et sterkt signal ut om at lønnsomhet trumfer dyrevelferden, som det så altfor ofte gjør.

Dette er å gå bakover, der vi heller burde utvikle oss og forbedre forholdene og korte ned reisetiden.

Kilder: NRK, Nortura, Sciencedirect
Tekst: Lynn Moltzau