LEGG NED PELSDYRNÆRINGEN!

Dyrenes Hus jobber for å få lagt ned pelsdyrnæringen da vi mener at deres arbeid er uforenelig med god dyrevelferd. Det å holde mink og rev innesperret i små, trange bur, strider mot Dyrevelferdsloven. Vi har sett nok dokumentasjon på fysisk skadede, og psykisk syke pelsdyr til å være overbevist om at nedleggelse er det eneste rette. Men som i mange andre saker står økonomiske interesser på den ene siden – og dyrvelferden på den andre. I denne saken finnes ingen middelvei. Pelsdyrene må få sin frihet, og kampen fortsetter inntil den siste pelsdyrfarmen er nedlagt.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Illustrasjon: Dyrenes Hus

nei-til-pelsNY

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer