Innkalling til årsmøte

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn (DBO) – Dyrenes Hus

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Tidspunkt: 29.04.2014, kl. 18.00
Møtested: Mariehaven Bo- og behandlingssenter, Dønskiveien 46, Gjettum

Innledning
Oppsummering fra styret på året som har gått, og en oppdatering på situasjonen i dag.

Agenda
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtereferent
5. Valg av tellekorps
6. Valg av møtevitner
7. Saker fra styret
8. Innkomne saker
9. Valg

Frist for å melde inn saker er satt til 1.april 2014. Saker må sendes skriftlig og undertegnet til: Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn, Pb 37, 1305 Haslum eller på mail: post@dyreneshus.no. Sakspapirer til Årsmøtet vil være tilgjengelig for avhenting tirsdag 22.04.2014 fra kl. 18.00 til 19.00 på Myra, Nyveien 4 på Stabekk. Sakspapirene blir også lagt ut på vår nettside: www.dyreneshus.no.

Medlemmer som har betalt kontingent for året før og har vært medlem i minst 6 måneder har tale-, forslags- og stemmerett, jf foreningens vedtekter §8, 2 ledd.

For å sikre en rettferdig og demokratisk prosess, tillates maks 1 fullmakt per oppmøtte medlem. Fullmakten må være skriftlig og kopi av gyldig legitimasjon må legges ved.

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn v/styret
Pb. 37, 1305 Haslum

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer