Husk å melde fra om ny adresse

Portoen er blitt veldig dyr – husk å melde fra om ny adresse!

Redaksjonen er nå i gang med å få klart julenummeret av Dyrenes Stemme som skal sendes ut til alle medlemmene. Det er viktig at adressene er korrekte slik at vi får færrest mulig returer.

Dersom du har flyttet siden sist du fikk bladet i postkassen, eller dersom et medlem har falt fra, er det viktig at vi får beskjed. Det samme dersom du ikke lenger ønsker å få bladet tilsendt. Send mail til: post@dyreneshus.no

Dersom du ikke er medlem men ønsker å støtte vårt arbeid, er det fint om du sender oss en mail, så skal du få tilsendt giro. Husk at for å få nok penger til å sterilisere en katt, trenger vi kontingenten fra fire medlemmer! Dersom vi får beskjed innen 31.10.2013 sikrer du deg også et rykende ferskt Dyrenes Stemme i postkassen din.