Hundeeiers ansvar og båndtvang

BÅndtvang

En hundeeier skal alltid ha kontroll på hunden sin, og i perioden fra 1.april til 20.august skal den også holdes i bånd når den ferdes ute. Båndtvangen er for å beskytte annet dyreliv, og for å skåne dem som måtte være redd for hunder. Båndtvangen gjelder alle, og mange dyretragedier kunne vært avverget dersom hundeeier hadde tatt et større ansvar.

Heldigvis er langt de fleste hundeeiere både ansvarlige og pliktoppfyllende i forhold til det å holde hunden i bånd. Og takk for det. Men når det skjer ulykker, erfarer Dyrenes Hus ofte at hundeier bortforklarer og bagatelliserer episoden der hunden har skadet andre dyr eller mennesker. Dette synes vi er trist, men vi håper at økt fokus på holdninger, flere politianmeldelser og strengere straffer, kan virke skjerpende på ansvarsfølelsen.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Ukjent

http://www.budstikka.no/bandtvang/bitt-av-hund/hunder/radyrkalv-drept-av-losbikkje/s/5-55-97140
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Mange-misforstar-bandtvangen-3709948.ht
http://www.budstikka.no/nyheter/skjerp-dere-hundeeiere-1.8142999
http://www.budstikka.no/nyheter/radyret-hylte-det-var-et-blodbad-1.8637838