Griseindustriens tomme løfter

Det ble lovet og forkynt, grisene skal ha det bra i Norge. Gilde kommer med den ene annonsen etter den andre og sier at kun de som følger deres standard for dyrevelferd, får levere kjøtt til dem. Fatland og Nortura er også med på notene, og lover å kun bruke gris fra godkjente gårder med forbedret dyrevelferd.

To skitne griser bak et gitter. De står på møkk.

Praktisk talt alle aktørene i kjøttbransjen sa for 2 år siden at «alle dyr skal ha det bra». Løftet ble gjentatt i debatter, intervjuer og i reklamer. Du kan stole på oss! Vi garanterer! Tomme ord, brutte løfter og laber reaksjon.

Ikke alle grisene går fritt, mange står i forferdelig trange båser ennå, så trange at de ikke engang får snudd seg. De vokser opp og lever på sementgulv. De vasser i sin egen møkk og er dekket fra topp til tå av skitt og urin. Andre steder er de stuet sammen, altfor mange i ett område, som sild i tønne.

Og dette spiser vi? Finner vi oss i at dyrene behandles sånn?

Nei, det er mange som ikke vil delta i en slik behandling av dyrene og velger vekk gris. For når vi kjøper grisekjøtt er vi deltagende i disse handlingene, og vi tror at mange flere vil slutte å spise grisekjøtt etter denne avsløringen.

Vi vet at det er et gjentagende problem, at løfter ikke holdes og at dyrene behandles som søppel. Forbrukerne og samfunnet har krav på å vite hvordan norsk mat produseres, derfor må videoovervåkning opp nå, tiltakene må skjerpes og kontrollen må mangedobles.

To skitne griser ser inn i kameraet. De er i en sementbås med sementvegger og har mye skitt på hodene.

Vi går mot en burløs fremtid, End the Cage Age er et krav for husdyrhold som støttes i mange land, som man jobber mot. Nok en gang viser Norge at vi velger å gå bakover og at dyrevelferden i landet vårt er lite prioritert. Vi er utrolig skuffet over de gårdene det gjelder, og vi vet med sikkerhet at det gjelder flere enn de som ble undersøkt her.

Vi er også skuffet over Gilde som lovet å ikke kjøpe inn kjøtt fra gårder som ikke oppfyller kravene de hadde: De har ikke utestengt alle bønder med dårlig dyrevelferd. Flere av bøndene i aktivistenes materiale leverte kjøtt så sent som i 2021.

Pressen, den fjerde statsmakt, gjør riktig i dele informasjonen om tingenes faktiske tilstand slik at vi alle kan ta et informert valg og slik at vi kan jobbe videre for å bedre forholdene til dyrene.

Hva kan endres?

– Mattilsynet burde ikke lenger forhåndsvarsle sine besøk, da vil vi for alltid få et usant bilde av de faktiske forholdene ved dyrehold.

– Dyrevelferden for husdyra må defineres sterkere og skrives inn i de Norske Lover med en presisjon som ikke gir rom for misforståelser eller feiltolkninger.

– Kreve høyere strafferammer som gjør at overtredelser blir straffet så kraftig at et virker avskrekkende for andre å ikke ha dyras beste i tankene.

– Videoovervåkning og sporbarhet, som med appen Arla Iris som er i bruk i Finland. Der hygiene og forholdene på gården overvåkes og kan sjekkes i appen.

Vi advarer mot sterke bilder og videoer på siste del av artikkelen. Men vi vil si at det er viktig at vi vet om omfanget av misbruket av dyrene, ja- for dette er misbruk, neglekt og burde ikke forekomme.


Nei, det er ikke slik på alle gårder. Men så lenge det er slik på mange gårder, må vi informere om det og få til endringer. Det vi er vitne til i denne artikkelen gjør oss flaue over å være mennesker. Vi tror de bøndene som behandler dyrene bra og som gjør så godt de kan, også er flaue og litt sinte på vegne av det som skjer.

Og til slutt et lite ordtak til ettertanke:

«If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. «

Desmund Tutu

Skriv under for å bedre grisenes levevilkår her: www.betonggrisene.no

Les hele artikkelen her: https://www.nrk.no/dokumentar/xl/griseindustriens-brutte-lofter-1.15472297?fbclid=IwAR1Xg1GibOCnuCpM8d_icq2FR8CsYdKgXu36-Se887VtpllbMVPpzq6uq84

Kilder: NRK, Nortura, Fatland
Tekst: Lynn Moltzau