Fare/brann-klistremerker


Vi har klistremerker til huset ditt, som viser at her bor det hunder og katter som må reddes ved fare eller brann. Speilvendte som klistres på innsiden av vindu og rettvendte for dører og karmer!

SE BESKRIVELSE:
Ett merke koster kr.30,-
To merker koster kr.25,-/stk.
Tre merker eller flere koster kr.20,-/stk.
Det er samme pris for vindusmerker og dørmerker.

PORTO:
Porto/eksp. kommer i tillegg på kr. 50,- per forsendelse, uansett antall bestilte merker.

BESTILLING:
Send navn, adresse, antall merker og om de skal festes på dør eller vindu til post@dyreneshus.no. Merk e-posten med «bestilling av klistremerke».