Ekstraordinær båndtvang i Oslo

Grunnet ekstraordinære forhold, med vanskelige snø- og isforhold, er det påkrevd å innføre midlertidig båndtvang i deler av Oslo kommune. Det har vært flere tilfeller av løse hunder som jager og skader rådyr i Oslo-området, I noen tilfeller har rådyrene blitt drept av hunder, i andre tilfeller har rådyrene blitt så hardt skadet at de har blitt avlivet av Bymiljøetatens mannskap. Formålet med forskriften er å beskytte viltet i Oslo kommune.

Båndtvang gjelder i disse områdene:

* Grini- og Sørkedalsveien fra grensen mot Bærum til kryss med Viggo Hansteens vei/Ring 3 på Smestad.

* Ring 3 fra Smestad til Sinsenkrysset.

* RV4/Trondheimsveien fra Sinsenkrysset til avkjøring Fossumveien ved Romsås.

* Fossumveien til kryss mot Østre Aker vei ved Stovner kirke.

* Østre Aker vei østover til kryss mot E6.

* E6 til Alnabru, der jernbanelinjen krysser over E6.

* Jernbanelinjen fra E6 ved Alnabru til E6 ved Bryn stasjon.

* E6 via Ryenkrysset sørover til kommunegrensen ved Åsland.

* Det er båndtvang i Grønliåsen ved Bjørndal/Prinsdal. Avgrensingen følger Markagrensen.

Ta hensyn til viltlivet.