VIL SULTE IHJEL KATTER

Det er med stor overraskelse vi leser at Dag Roar Opdal foreslår at katter skal sultes i hjel. Dette viser til en total mangel på empati og en arroganse som gjør vondt langt inn i sjelen. Å ønske andre vesener vondt for å fjerne et «problem» er usmakelig og burde ikke en gang være i våre tanker.

Nå er nok ikke Dag Roar Opdals tanke å direkte ønske dyrene vondt, vil vi tro – men smerter og lidelse vil dyrene garantert gå gjennom om dette forslaget gjennomføres eller vedtas.

Foto: Lynn Moltzau

«Problemet» er for det første menneskeskapt. Det er vi som skaper det gjennom å dumpe kattene, reise fra kattene våre og ikke ha omsorg nok til å ID-merke eller kastrere de. Ved kastrering og ID-merking vil kattene ikke formere seg og få dannet kolonier. For det andre vil ID-merking føre til at det kan bli lettere å gjenforene katten med eier.

Verst av alt, er signaleffekten Dag Roar Opdals ord har.

Som rådgiver i Nærøysund kommune, burde og skulle man legge mer ontanke bak sitt ordvalg. Vi forventer mer av Dag Roar Opdal, mer enn å komme med en kald uttalelse som å sulte kattene, som oppfordrer til brudd på loven om dyrevelferd.

Uttalelsen motarbeider dyrevernsorganisasjonenes uttrettelige arbeide for å heve katters status i samfunnet. Det er i uendelig lang tid at vi har jobbet for å heve dyrs status, over hele landet. Uttalelsen oppleves derfor ekstra hard og viser til en ansvarsfraskrivelse.

Kolonikatter, eller hjemløse katter, har vokst seg til å bli et nasjonalt problem. Det finnes mange privatpersoner, dyrevernsorganisasjoner og dyrevernsforeninger i hele landet som jobber året rundt for å rette opp for den utenksomhet, selviskhet og råskap som fører til hjemløse dyr og oppveksten av kolonier.

Det er disse ildsjelene som jobber år etter år for å fange inn og fjerne koloniene, eller for å si det rett fra leveren: rette opp våre medmenneskers ufølsomhet. De tar også regningen.
Du eller dere kaster, vi rydder opp!

Foto: Lynn Moltzau

Dyr, andre vesener, hunder, rotter, kaniner, hester, fugler etc – har like stor rett til livet som du og jeg. Å kaste dyr på fyllinga er absolutt ikke akseptabelt og burde ALDRI forekomme i Norge. Det gjelder ALLE dyr!

Det finnes ikke villkatter i Norge. La det være helt klart. (Bortsett fra Gaupa)
De kattene som man over tid ser ute, uten eier- er hjemløse katter.

På den andre siden undergraver ordene alle landets organisasjoners arbeide for å heve dyrs status. Slike uttalelser river ned mange års arbeide for å få til varigeholdningsendringer. Men det aller verste, er at det gjennom de følelsesløse ordene kan ønskes en ufattelig lidelse på veldig mange dyr.

Gå heller foran som et eksempel Dag Roar, dette er altfor flaut.

Kilder: Ytringen
Tekst: Lynn Moltzau

https://www.ytringen.no/…/su…/reptfw!8PVANMGwmQx8XLtWoZv3w/…