Vil du passe meg i sommer?

vildupasseDyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus søker fosterhjem!
Det haster med å finne fosterhjem til i sommer, slik at vi kan fortsette arbeidet med å hjelpe hjemløse katter.

Sommeren er tiden da mange hjemløse katter trenger hjelp fra oss.
Vi søker derfor etter fosterhjem som kan hjelpe oss i månedene som kommer.
Dine oppgaver som fosterhjem er å gi katten den sosialiseringen,
aktiviteten, omsorgen og tryggheten katten trenger for å få et verdig liv.
Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn dekker alt av utgifter til katten som
fôr, sand, veterinær og eventuelle medisinske utgifter.
Utstyr som kattetoalett, transportbur, klorestativ osv får dere låne av oss.

Ta kontakt med oss på post@dyreneshus.no, dersom du er interessert i å være fosterhjem for oss.

Mer informasjon om det å være fosterhjem kan leses på våre hjemmesider:www.dyreneshus.no