Vi trenger et hjelpesenter for ville dyr

Budstikkasvane

Vi har fulgt nøye med i saken hvor en svane i Vollen ble hardt skadet av en hund. Hannsvanen ville forsvare sin make som hekket i reiret med 7 egg. Da fuglevenner ikke lyktes med å få Viltnemnda til å ta den skadde svanen til veterinær, tok de den selv til veterinær i henhold til nødretten. Da hadde det gått nesten en uke. Et desperat forsøkt på hjemme-rehabilitering for å redde liv, resulterer nå i en politianmeldelse av fuglevennene for faunakriminalitet.

Svanen er nå død, og Viltnemndas mann innrømmer at den var mer skadet enn det han trodde. Hendelsesforløpet avdekker at vårt distrikt mangler et rehabiliteringssenter for ville dyr. Vi mener at det bør innledes et samarbeid mellom kommunene i Oslo og Akershus for å få på plass et felles rehabiliteringssenter for skadde villdyr, slik at også dyr i naturen kan få hjelp. Det er tragisk at en sak hvor hjelpeplikten ikke blir overholdt av de som har ansvaret, ender opp med at de som faktisk hjelper utfra nødrettshensyn blir politianmeldt. Slik kan det ikke være.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Budstikka

http://www.budstikka.no/Svanene_i_Vollen-5-55-88892.html
http://www.budstikka.no/Blir_trolig_anmeldt_for___ha_fanget_Vollen_svanen-5-55-85772.html