Vil du passe meg i sommer?

vildupasseDet haster med å finne fosterhjem til i sommer, slik at vi kan fortsette arbeidet med å hjelpe hjemløse katter.

Sommeren er tiden da mange hjemløse katter trenger hjelp fra oss. Vi søker derfor etter fosterhjem som kan hjelpe oss i månedene som kommer.

Dine oppgaver som fosterhjem er å gi katten den sosialiseringen, aktiviteten, omsorgen og tryggheten katten trenger for å få et verdig liv.

Katten skal kun være innendørs i denne perioden, så alle typer hus/leiligheter/blokk fungerer fint som fosterhjem.

En fosterhjemsperiode kan variere fra noen uker inntil 6 måneder, avhengig av dyrets fysiske og psykiske form. I spesielle tilfeller kan det være nødvendig å utvide fosterhjemsperioden.

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn dekke alt av utgifter til katten som fôr, kattesand, veterinær og eventuelle medisinske utgifter. Utstyr som kattetoalett, transportbur og klorestativ osv får dere låne av oss.

Vi vil under hele fosterhjemsperioden ha en tett dialog med fosterhjemmet. Vi har også opprettet en Facebook-gruppe for alle som har katter i fosterhjem. Intensjonen er å bruke gruppen som et forum der fosterfamiliene kan være i dialog med hverandre, få råd, tips og dele erfaringer.

Ta kontakt med oss på post@dyreneshus.no dersom du er interessert i å være fosterhjem for oss.