FRIVILLIGE SØKES!

Dyrenes Hus har ingen ansatte og drives kun av ulønnede frivillige. Vi har alltid behov for flere, slik at vi kan fortsette arbeidet med å hjelpe hjemløse og nødstilte katter. Kunne du tenke deg å bidra?

Sjåføren sine oppaver er:
– Kjøre fosterkatter til/fra veterinæren for behandling
– Hente utegående katter og bringe dem inn i fosterhjem
– Levere ut utstyr/mat/sand til fosterhjemmene

*Sjåføren må ha egen bil til disposisjon. Vi dekker bompenger, parkering og kjøregodtgjørelse etter statens satser.

Fosterhjemskoordinatoren sine oppgaver er å sørge for at:
– Fosterhjemmet har det de trenger av utstyr/mat/sand til en hver tid
– Fosterkatten får nødvendig veterinærbehandling
– Fosterkatten har det bra, både fysisk og psykisk
– Fosterhjemmet får den veiledningen som de behøver

Ta kontakt på post@dyreneshus.no om du kunne tenke deg å bidra eller for mer informasjon!