Vi ønsker å hjelpe

kattinnfanget2

Alt for mange kjæledyr må avlives av Mattilsynet etter mishandling og vanskjøtsel. Av 3000 tilsyn i fjor, ble dyr avlivet i 100 av sakene. Det er å anta at hver sak representerer flere dyr.

For noen av dyrene vil hjelpen alltid komme for sent. Vi som driver med privat dyrebeskyttelse ønsker nå et enda tettere samarbeid med Mattilsynet, slik at vi kan hjelpe de dyrene der hjelpen faktisk kommer tidsnok.

Loven må også endres, slik at dyr ikke lenger er å definere som en eiers «eiendel», men som et individ med selvstendige rettigheter. Med en endring, kan ikke eier lenger bestemme om dyret skal avlives eller reddes.

Og til alle dere der ute – fortsett å bry dere om urett begått mot dyr. La oss sammen ha som mål og komme tidsnok med hjelp slik at flere dyr kan reddes ut fra situasjoner med mishandling og vanskjøtsel.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

http://www.nrk.no/norge/100-saker-hvor-kjaeledyr-matte-avlives-etter-mishandling-1.12860402