Verdensdagen for isbjørner

Isbjørnen er verdens største landlevende rovpattedyr, og er fra naturens side tilpasset et liv under tøffe forhold i arktiske strøk. Denne ikoniske bjørnen tilbringer en stor del av livet på isen, og er derfor helt avhengig av isdekket hav for å overleve. Den hvite, tette pelsen og det tykke fettlaget isolerer godt mot kulden, og gir god kamuflasje når isbjørnen sniker seg over havisen på jakt etter sel.

En isbjørn sitter i blått vann med overkroppen over vannet.

Den kan vandre flere tusen kilometer i løpet av et år, og er utbredt på Svalbard, i Russland, Øst-Grønland og Nord-Amerika. Det stadig varmere klimaet i Arktis gjør livet vanskelig for isbjørnen – områdene nord for polarsirkelen varmes opp over dobbelt så fort som resten av verden, og sjøisen i det Arktiske Hav går kraftig tilbake. En studie publisert i Nature i fjor, viser at isbjørnen kan være utryddet innen 2100.

En isbjørnmor med unge. Tett nærbilde der de har hodene tett sammen og ser mot venstre ut av bildet.

Selv om den globale oppvarmingen skulle bli begrenset til 2,4 grader, om lag en halv grad over målet fastsatt i Parisavtalen, vil det ifølge forskerne mest sannsynlig bare utsette isbjørnens utryddelse. Det er ikke de økte temperaturene i seg selv som er det store problemet for bjørnene, men tapet av havis som gjør det vanskeligere og vanskeligere for dem å jakte mat og å forflytte seg.

For hver dyreart som forsvinner, blir vår verden et fattigere sted. Men vi gir ikke opp håpet på at klimaendringene kan bremses og at det finnes en fremtid for isbjørnen! Og husk at vi alle kan bidra ved å gjøre vårt beste for å leve mer klimavennlig!

Kilder; Wikipedia, Nettavisen, Polarhistorie.no, WWF
Tekst: Heidi Stokke

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer