tiger

Ville dyr i privat eie.

Flere steder i verden lever ville dyr i fangenskap i private hjem og handelen med såkalte eksotiske dyr er en milliardindustri. Løver, tigre, geparder, pumaer,

Les mer »