fbpx

Vi trenger ikke vannscootere

Regjerningen har besluttet av fra 18 mai i år, skal vannscootere heretter brukes på lik linje med båt. Da forslaget var ute på høring, gikk flertallet av norske kommuner imot. Det samme gjorde politiet, natur- og friluftslivsorganisasjonene og reiselivet, samt dyrevernsorganisasjonene.

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus mener at frislippet av vannscootere i den norske skjærgården er den mest unødvendige og ødeleggende regelendring som miljøminister Vidar Helgesen har vært ansvarlig for. Vannscooterkjøring har ingen nytteverdi utenom ren forlystelse for den som fører kjøretøyet. En slik egoisme kan vi som dyrebeskyttelse ikke støtte. Tenk på hvilke plager, forurensning og frykt, støyen, utslippene og bevegelsene fra disse kjøretøyene medfører for sårbart dyreliv som hekkende sjøfugl og fisk som yngler! Og ikke minst for folk flest som søker til skjærgården for hvile og rekreasjon. Nei, miljøminister Helgesen fortjener ikke sin tittel. Vannscooterkjøring har ingen ting med miljø å gjøre!

Når ikke regjeringen tar ansvar, ber vi om at kommunene gjør det. Stå opp mot denne regelendringen og si nei til vannscootere i vår skjærgård. Vi trenger ikke vannscootere.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Budstikka

Beverne i Nøklevann

bever-shutterstock-630Foto: Snipview
Dyrenes Hus har mottatt flere bekymringsmeldinger angående beverne i Nøklevann. Vannet skal tappes med 5.5 meter, noe som betyr at beverhyttene ikke lenger blir liggende under vann. Siste meldingen vi mottok, beskriver rastløse bever som hvileløst svømmer frem og tilbake, tydelig stresset over situasjonen.

Tappingen av vannet er planlagt, også med hensyn til dyrelivet, har vi fått opplyst. Vi vil imidlertid oppfordre publikum til å følge med, og varsle Viltnemnda dersom man observerer noe bekymringsfullt.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

http://www.noblad.no/snart-ma-beveren-i-noklevann-flytte/s/5-56-22292

Hobbyfiskere – skjerp dere!

fiskesnøreFoto: John Sandøy/Budstikka
Dyrenes Hus får stadig meldinger om sjøfugl som er funnet viklet inn i fiskesnører og garn. Et snøre som er viklet inn i en vinge eller fot, er en ren dødsfelle for en sjøfugl.

Det er ene og alene hobbyfiskernes ansvar å sørge for å fjerne fiskesnører og kroker når de forlater fiskeplassen. Og det koster så lite å ta seg bryet. En pinefull død, eller en ressurskrevende redningsaksjon, er betydelig mer brysomt.

Vi går nå mot kaldere tider, og det å finne mat en stor nok oppgave for sjøfuglen. Mange råker og vann fryser igjen, og fuglene har begrenset handlingsrom. Heldigvis er det ildsjeler der ute som jobber utrettelig med organisert overvåkning og mating av fuglene, men fiskesnørene er en evig forbannelse også for hjelperne. Det er en stor jobb å få fanget inn skadde fugler som observeres med fiskekroker hengende ut av nebbet.

Dyrenes Hus ber derfor om at hobbyfiskerne nå skjerper seg, viser hensyn, og rydder opp fiskeplassen når de forlater den. Det redder liv.

RedningsaksjongåsaFoto: Nils-Einar Ørnebakk/Svanene i Sandvika trenger deg!

Tekst: Sølvi Frøland Svoren