fbpx

Pelsdyroppdrett i ny regjeringsplattform

Pelsdyroppdrettet skal avvikles innen 2025, med kompensasjon til pelsdyroppdretterne. Dette er nedfelt i regjeringsplattformen mellom partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti. Den nye regjeringsplattformen følger dermed opp vedtaket som ble fattet da Venstre gikk inn i regjering med Høyre og Frp i januar 2018.

Pelsdyrnæringen vil få en økonomisk kompensasjon og en omstillingsperiode på 6 år. Dyrenes Hus mener at omstillingslengden bør knyttes til aktivitet og forpliktelse fra pelsdyroppdretteren sin side, for å forebygge passivitet og utnyttelse av ordningen. Selve avviklingen av dyreholdet bør kunne la seg gjennomføre over 4 år, og opprydding over 2 år. I dag mottar næringen betydelige tilskudd over statsbudsjettet, og disse midlene bør omdisponeres slik at de blir en del av omstillingspakken.

Den enkelte oppdretter bør forpliktes til å produsere en plan for avvikling og opprydding for å motta midler. En ev kompensasjon bør knyttes til ny bærekraftig aktivitet på gården, alternativt avregnes i NAV støtte til den enkelt oppdretter som blir gående ledig. Regnskap for de siste 3 år bør legges frem ved søknad om kompensasjon, og en forutsetning for tildeling bør være at driften var levedyktig med overskudd, uavhengig av de offentlige støtteordningene til næringen.

Det bør vurderes å opprette en rådgivningstjeneste i avviklingsperioden som kan hjelpe den enkelte oppdretter til å tenke nytt i forhold til driften på gården, og nytt arbeid for husstanden. Rådgivningstjenesten bør finansieres med midlene som avsettes til kompensasjon, da denne tjenesten vil begrense den enkelte oppdretters ev tap. Mattilsynet bør også føre hyppigere tilsyn med dyrene i avviklingsperioden for å sikre at ikke de lider overlast som følge av endringene.


Foto: Dyrevernsalliansen

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

https://www.dyrevern.no/pels/pelsdyroppdrett/pelsdyroppdrett-i-ny-regjeringsplattform

Vi krever tomme bur!

Pelsdyr demonstraasjon15PelsdyrKariFoto: NOAH og Dyrenes Hus

Flere tusen stilte opp på gårsdagens fakkeltog mot pels. Det kjentes godt å være mange. Å kjempe mot ufrihet er viktig. Frykt gir ufrihet.

I lys av hendelsene i Frankrike, ble nok arrangementet litt mer dempet enn det kanskje ellers ville ha vært. Noen ble nok også hjemme. Foran Stortinget ble det avholdt et minutts stillhet til minne om ofre, pårørende og berørte av hendelsen. Og de fleste som holdt appell bevarte verdigheten for det som var skjedd i sine innlegg. Ikke en enkel oppgave, men veldig fint balansert.

Kampen for å få lagt ned pelsdyrnæringen fortsetter. Ville dyr som avles opp i trange bur under uverdige forhold – kun for å bli noens pynt på en kåpe – må stoppes. Heldigvis går det riktig vei, og de mange politikerne som holdt appell i går, gir håp om at vi en dag – også i Norge – vil se slutten på denne organiserte dyremishandlingen.

Tusen takk til NOAH som valgte å gjennomføre arrangementet.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus