fbpx

Mattilsynet varsler om uvarslede tilsynskontroller

I fjor var bortimot 70% av tilsynene i grisefjøs forhåndsvarslet. Det sier seg selv at eventuelle «feil og mangler» da kan ryddes opp i forveien og at Mattilsynet lett kan få et uriktig bilde av griseindustriens faktiske forhold.

En gris står på leire.

Hvis helhetsbildet ser bra ut på storparten av gårdene, er det ikke vanskelig å tenke seg at kontrollene trappes ned. Selv på de gårdene der det har vist seg å være alvorlige brudd på dyrevelferden kan det være mangel på videre oppfølging.

Dette fører til at bøndene fortsetter å bryte loven og dyrene fortsetter å lide. Jada, vi vet at Mattilsynet har manglende ressurser, men det kan ikke fortsette å være go-to unnskyldnigen som tys til igjen og igjen når dyr lider.

Sauer i et fjøs.

Dyrevelferden må få høyere prioritet når tilfellene er så alvorlige, og hensynet til dyrenes velferd må gå foran næringsinteressen.

Mattilsynet tar også i liten grad i bruk de strengeste virkemidlene, og bare i de seneste ukene har vi sett flere alvorlige tilfeller på brudd av dyrevelfedsloven; Bonde avliver sau med slegge i Møre og Romsdal, sulter de til døde. En annen bonde i Målselv sultet 83 sauer til døde, enda en bonde i Dalana er skyldig i det samme.


Norun Haugen mener det bør opprettes et eget dyretilsyn som overtar ansvaret for dyrevelferd og at tilsynet bør legges under Klima- og miljødepartementet

Når Mattilsynet ikke fungerer optimalt vil det være langt bedre å opprette et eget dyretilsyn som har fullt fokus på dyrevelferden, og midler nok til å utføre jobben.

En ting er tydelig, mange dyr lider. En endring må til og Mattilsynet må først og fremst ta hensyn til dyrene, ikke bonden.

Kilder: Dagsavisen, NRK, Norun Haugen: på innsiden av kjøttindustrien.
Tekst: Lynn Moltzau

Mot en bedre hverdag for landets griser?

19. juni i fjor sendte NRK Brennpunkt dokumentaren ‘Griseindustriens hemmeligheter’ som avslørte grusomme forhold hos grisebønder rundt om i landet for sjokkerte seere.

Modige Norun Haugen hadde gått under cover i fem år for å vise nordmenn sannheten om kjøttet vi spiser, og dokumentaren skapte sterke reaksjoner både blant folk flest og hos våre politikere.

Vi skrev også om dette i fjorårets utgave av Dyrenes Stemme som du kan lese her:
https://dyreneshus.no/2020/05/dyrenes-stemme-2020/

Foto: Slavomír Kožúšek

Nå har en samlet svinenæring etablert et dyrevelferdsprogram for å bedre velferden for landets griser. Programmet stiller krav om obligatoriske veterinærbesøk, kontroll gjennom slakteriene og kursing av alle som håndterer griser. Dette programmet gjøres obligatorisk gjennom forskrift for hold av svin som ble fastsatt 10. juni i år.


Programmet skal gjøre det enklere å fange opp bønder som bryter regelverket, og Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil fortsette å ha tett oppfølging av svinenæringen. Hun sier ‘Dette er ikke et skippertaksarbeid, men langsiktig og kontinuerlig forbedring. Vi ser allerede at tiltakene virker og vi skal ha varig endring og effekt av dette arbeidet’

Så får vi håpe dette betyr et bedre liv for alle landets griser!

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dyrevelferd-landbruks–og-matdepartementet-fastsetter-krav-om-dyrevelferdsprogram-for-svin/id2705226/

Kilder: regjeringen.no, NRK, Dagbladet
Tekst: Heidi Stokke