fbpx

Norge tillater eggsanking på rødlistet art.


Det kan være du tror at vi i Norge er så flinke med dyr og natur, og at vi ikke har mange rødlistede dyr. Det er kanskje ikke så rart du tror det, da vi stadig har blitt fortalt at det er så bra her, vi har så høy standard.

Sannheten er en annen.

3 måsegg i et reir.
Foto: Lämpel, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Faktum er at veldig mange måker, og fugler generelt, er rødlistet. 9 ut av 11 måker i Norge er på rødlista. Når man så ser at det er lov å plukke eggene til en rødlistet art som har en 30-50% tilbakegang i bestanden; forstår man at det er en sterk kognitiv dissonans hos miljødirektoratet.


Jo Anders Auran, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, mener at tradisjonen med å høste egg ikke påvirker bestanden, og at den langvarige tradisjonen for sanking av egg har stor betydning for folk. Skal en «tradisjon» være viktigere enn måkens overlevelse? Det er overhodet ikke et argument som holder når arten står i fare for å dø ut.

Fiskemåke på et svaberg med sjø i bakgrunnen.
Foto: gailhampshire. CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

For de aller fleste er det logisk at det å stjele egg fra måker helt klart vil påvirke bestanden. Det tar tid og mye energi for fuglene å legge egg og få unger, de sliter allerede med å finne nok mat til seg selv da 93 % av verdens fiskebestander er overbeskattet eller fullt utnyttet.
Mange bestander nærmer seg kollaps på grunn av for stort press på fiskeressursene. Forurensning, mikroplast, mindre oksygen i havet, overfiske og global oppvarming er også medvirkende faktorer. (Ferskvannsfisk har hatt en nedgang på 76 % globalt siden 1970, inkludert en kollaps på 93 % i Europa.)

En fiskebåt med dogfish og annenfisk i et berg på båten.
Foto: John Wallace, NOAA/NMFS/NWFSC/FRAMD

På rødlista over truede arter ser vi en stor overvekt av fugler. Du kan se våre rødlistede dyr på Instagram, der vi siden mars har lagt ut ca. 3 rødlistede dyr om dagen. Vi er ennå ikke gjennom listen og fortsetter til alle får sin rettmessige plass og blir synliggjort. Når vi har gått igjennom rødlista i Norge vil vi fortsette å legge ut truede dyr fra resten av verden. Hvor lenge vi må fortsette å legge ut før alle har blitt avbildet, forteller en historie i seg selv. Her finner du vår Instagram: dyrenes_hus


Vårt standpunkt er tydelig, vi må hjelpe fiskemåken og andre dyr som er truet. Vi kan ikke fortsette å utnytte eller utsette dyrene for flere påkjenninger når de sliter i utgangspunktet, og de sliter på grunn av våre handlinger. Det blir helt feil å belaste dyrene enda mer ved å ta eggene deres.

Utrydningstruede måker i Norge:

  • Dvergmåke
  • Fiskemåke
  • Gråmåke
  • Hettemåke
  • Krykkje
  • Svartbak
  • Polarmåke
  • Sabinemåke
  • Ismåke

Grønlandsmåke og sildemåke er de eneste måkene som ikke enda er rødlistet.
Det er litt av en tankevekker.


Tekst: Lynn Moltzau

Kilder: WWF, Marine Stewardship Council, Naturvernforbundet, ippcc, Geographyrealm, NRK Nordland, Artsdatabanken.

Luftforurensning fra landbruket er skadelig for mennesker

Nå viser en studie utført i USA at luftforurensning fra gårder i Duplin County er knyttet til rundt 98 for tidlige dødsfall per år, hvorav 89 er direkte knyttet til utslipp forårsaket av svin.

Panorama view of new modern pig farm exterior

Disse tapene er blant mer enn 17.000 årlige dødsfall som skyldes forurensning fra gårder over hele USA, ifølge forskning publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences.Husdyrhold er ansvarlig for 80 prosent av dødsfallene fra forurensning knyttet til matproduksjon.

Gasser assosiert med avføring/urin og dyrefôr produserer små, lungeirriterende partikler som føres avgårde med vinden. De fire hovedgassene som produseres fra dyrenes avføring og urin, er hydrogensulfid, metan, ammoniakk og karbondioksid. I høye konsentrasjoner kan hver av disse gassene utgjøre en helsetrussel for mennesker og husdyr. Årlig utgjør utslippene flere dødsfall enn forurensning fra kullkraftverk. Likevel, mens forurensning fra kraftverk, fabrikker og kjøretøy er regulert i henhold til Clean Air Act, er det lavere krav til regulering av luftkvaliteten rundt gårder.

Det er bare med slike avanserte nye luftmålere at det har blitt mulig å fastslå konsekvensene av forurensning produsert fra gårder flere kilometer unna. Vi har nok ikke samme intensive landbruk som det er i USA, men det er verdt å ta i betraktning at luftbårne avgasser fra større anlegg kan ha stor effekt på vår helse.

Hva så med dyrene, som ofte står rett over og puster inn avgassene? Har de hatt en studie på dette også eller telles det bare som uhell eller ukjente dødsårsaker?

Kilder: Washington post, nasdonline
Tekst: Lynn Moltzau