fbpx

DIGITALT ÅRSMØTE 17. APRIL – 24. APRIL

Kjære medlemmer,

For å ivareta alles sikkerhet under den pågående pandemien har vi i år valgt å avholde årsmøtet digitalt. Av den grunn flyttes møtet fra den opprinnelige datoen som var 24. mars, til perioden 17. april – 24. april. Møtet holdes over 8 dager, så alle kan sette seg inn i sakene og stemme når det passer. Mer info om den valgte løsningen kan dere finne her: https://www.digitalearsmoter.no/for-medlemmer

EN mac book er oppslått og vi ser skjermen og tastaturet. PÅ skjermen står det: DIGITALT ÅRSMØTE 17. APRIL – 24. APRIL , møtet holdes over 8 dager. Det ligger en tigerstripet katt foran med en pote mot tastaturet.  Vi ser bare bakhodet med ørene og poten til katten.
Cat working on laptop. Adorable maine coon cat looking at blank screen of laptop, sitting on owners legs on bed.Copy space.Funny situation, cat freelancer in home. Phone photo

De som ikke har mulighet eller ikke ønsker å delta på det digitale årsmøtet, vil få muligheten til å stemme ved årets styrevalg pr. post, på samme måte som i fjor. Møteinvitasjon og mer informasjon sendes ut i posten i løpet av ett par uker. Frist for å melde innsaker er 31. mars.

Ta vare på hverandre, og vis hensyn!