bornavirus

Vinglesyke

Vinglesyke er forårsaket av bornaviruset. Viruset fikk navnet sitt etter et utbrudd i den tyske byen Borna i 1885 hvor et stort antall hester ble

Les mer »