Svanene i Sandvikselven

Svane

For å kunne overvintre i elven, er svanene avhengig av at boblehavnen i Sandvikselven er påslått, slik at området holdes isfritt for fuglene å oppholde seg. I romjulen 2014, slo Bærum kommune av bobleanlegget for å spare penger. Det hele holdt på å utvikle seg til en dyretragedie da svanene ikke forflyttet seg mens isen frøs igjen. Etter et stort engasjement fra lokalbefolkningen, Dyrenes Hus og ikke minst fra medlemmene av fuglegruppen «Svanene i Sandvika trenger deg», ble boblehavnen slått på igjen, og svanene kunne igjen svømme fritt og finne mat gjennom vinteren.

Svaner er i utgangspunktet ville fugler, og ville fugler skal oppholde seg i naturen, finne mat på egen hånd og klare seg selv. Imidlertid vil svaner som oppholder seg i folketette områder, være i et grenseland i forhold til det man kan kalle «ville». Svanene blir matet daglig, og er vant med å forholde seg til mennesker. Dette fenomenet ser man i mange store byer som har elver eller vann som en del av et grønt bymiljø. Det er utopisk å tro at folk vil slutte å mate svanene, selv om den organiserte matingen skulle opphøre, enn så lenge svanene er en del av bymiljøet.

Medlemmene i fuglegruppen «Svanene i Sandvika trenger deg» har i mange år arbeidet for å kunne gi og motta informasjon om vannfuglenes adferd og helsetilstand, og følger med på alt som skjer ved Engervannet, på Kadettangen og i elven ved utløpet av Sandvikselven. I mai 2015 tok gruppen kontakt med Dyrenes Hus og ba om bistand da de ikke fikk klarhet i hva som skulle skje videre med driften av bobleanlegget i Sandvikselven, da kompressorene som driver anlegget var fjernet etter vinteren.

Dyrenes Hus tilskrev Bærum kommune, og fikk raskt svar tilbake med gledelige informasjon. Bobleanlegget skal drives i de kommende vintrer også. Hver vår vil anlegget imidlertid bli tatt ned for vedlikehold, men satt opp igjen til høsten. Derfor er det status quo når det gjelder bobleanlegget. Tusen takk Bærum kommune!

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Ukjent

http://www.budstikka.no/nyheter/svaner-i-israk-fikk-boble-hjelp-1.8681224
http://www.budstikka.no/nyheter/kald-krangel-om-svaner-i-israk-1.8681009
http://www.budstikka.no/nyheter/viltnemndas-uttalelse-er-jo-bare-trist-1.8681068
http://www.budstikka.no/nyheter/kald-krangel-om-svaner-i-israk-1.8681009