Stopper ulvejakten

Etter et krav fra dyrevernorganisasjonene WWF, NOAH og Foreningen Våre Rovdyr har ulvejakten midlertidig blitt stoppet. Organisasjonene krevde at nedskytingen skulle stanses og tingretten har nå har stoppet lisensfellingen innenfor ulvesonen inntil videre.

Nå må retten ta en endelig avgjørelse innen utløpet av fellingsperioden, som er 15. februar 2022.

Det er fortsatt mulig at jakten gjenopptas, men vi håper selvfølgelig at våre kritisk truede ulver får leve. Klima- og Miljødepartementet mener vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig, men ulvesonen er opprettet for å gi ulven beskyttelse. Det må foreligge en særskilt grunn for å kunne felle ulver innenfor sonen.

Den norske ulven som antas å ha streifet rundt i Norge og Sverige i rundt 12 000 år, ble ifølge forskere som har brukt år på å studere genetikken til ulvene som bor i regionen, erklært utryddet i år.

Det finnes ikke genetiske spor igjen av den. Ulvene som nå bor i Norge og Sverige kommer opprinnelig fra Finland. Vi har utryddet den norske ulven, nå er genetisk sårbarhet fra innavl den største trusselen ulvebestanden står overfor.

Vi har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på ulven i henhold til Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Ulven har vært fredet her i landet siden 1971. Allikevel tillates det hvert år jakt på den sårbare ulvestammen, og fra 2018 har regjeringen tillatt jakt innenfor ulvesonen.

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer