Smitteforebyggende tiltak

Smitterådene ble nylig endret og som følge av dette vil Dyrenes Hus utsette adopsjoner frem til etter 31. januar.

Denne endringen trer i kraft da det ikke er lov med besøk frem til denne datoen, og vi setter våre frivillige, fosterhjem og adopsjonshjem sin sikkerhet høyt. I tillegg iverksettes det strengere rutiner ved henting og levering av utstyr. Bur og annet vil bli vaskes ned og desinfiseres nøye.

Alle våre frivillige vil bruke munnbind og hansker ved levering og henting av mat, sand og utstyr. Besøk på huset vil ikke være mulig. Våre fosterhjem og frivillige er informert om endringene. Det oppfordres til utvidet renhold av berøringspunkter som f. eks dørhåndtak, lysbrytere, flater, og at alle har grundige rutiner for håndvask og bruker hånddesinfeksjon når det ikke er mulig å vaske hendene.

Vi holder god hygiene, sørger for godt renhold og reduserer dermed risikoen for smitte gjennom bruk av felles utstyr. Gjennom å ikke avholde adopsjonsmøter reduserer vi kontakt mellom personer, som igjen reduserer eventuell smitterisiko.

Vi vil av nødvendighet fortsatt måtte bringe våre katter til veterinæren om det blir portforbud. Dyreklinikkene har også innført strengere rutiner ved håndtering av utstyr og dyr.

Hold dere trygge!

To hender over en vask med såpebobler på. Det renner vann ut av kranen og man kan se en uklar såpedispenser i oransje som står  bakerst på vasken.
God håndhygiene er viktig