Skjerpet krav til katteeiere

Mattilsynet har skjerpet kravene til katteiere, selv om Dyrevelferdsloven ikke endres. Katter defineres fortsatt som eiers eiendom, men Mattilsynets presisering er et skritt i riktig retning. Norske katteholdere må sørge for at katten ikke blir utsatt for påkjenninger og belastninger som påvirker dyret negativt. Dette er for eksempel:

** Manglende oppfølging av sykdom og skade
** Manglende vaksinasjon
** Manglende beskyttelse mot vær og vind
** Manglende eller dårlig tann- og pelsstell
** Dyreholder etterlater katten alene mens han reiser bort
** Manglende fødselskontroll/ukontrollert formering
** Manglende foring eller feilernæring
** Å slå, sparke, løfte etter nakkeskinn/pels/hale
** For lite oppfølging i forhold til sosialisering og aktivisering. Katter kan for eksempel ikke reises fra i sommerferien.
** Oppstalling i bur utover kortvarig/nødvendig opphold

Videre presisering er kravene til stell blant annet:

** Gi dyret omsorg
** Fôre riktig
** Holde katten ren
** Følge opp pels, klør, ører, øyne og tenner
** Gi god og tilstrekkelig menneskelig kontakt
** Oppdage sykdom/skader og gi nødvendig behandling (vaksiner, ormekurbehandling, flåttbehandling mv.)

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

Kilde: Mattilsynet

Buster3

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer