SKAL DU UT OG REISE MED DYR?

Hadelandspuser10Da er det flere ting du må vite. I disse dager fylles karantenestasjonen på Gardermoen opp. Når det er fullt, vil Mattilsynet bli nødt til å avlive friske dyr på grunn av plassmangel. De mange som tar med seg hjemløse dyr fra utlandet med intensjon om å ha dyret i karantene, forutser ikke at karantenestasjonen kan være fylt opp. Dette er tragisk. Vi trenger flere karanteneplasser, og ikke kun de 15 som vi har i dag. Men frem til så skjer, er det viktig at eier har papirene i orden, slik at dyreliv kan bli spart.

Dette er hovedkravene til innførsel av dyr i Norge (kan variere avhengig av hvilke dyr du reiser med):

** Alle dyr skal ha veterinærsertifikat eller EU-pass.

** Alle dyr skal være vaksinert mot rabies minst 21 dager før de kommer til Norge.

** Alle dyr skal ha identitietsmerking.

Hvilke krav som gjelder for ditt kjæledyr kan du sjekke på Mattilsynets nettsider her.

Dette må du huske før du reiser:

** Vær ute i god tid – det kan forekomme for eksempel leveranseproblemer med pass og lignende.

** Kontakt veterinæren din tidlig før reise.

** Gjør deg godt kjent med Mattilsynet krav.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

http://www.vg.no/forbruker/dyrene/mattilsynet-kan-bli-noedt-til-aa-avlive-friske-kjaeledyr/a/23486454/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-28-360?q=karantene+for+dyr

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer