SKAL DU UT OG REISE MED DYR?

Hadelandspuser10Da er det flere ting du må vite. I disse dager fylles karantenestasjonen på Gardermoen opp. Når det er fullt, vil Mattilsynet bli nødt til å avlive friske dyr på grunn av plassmangel. De mange som tar med seg hjemløse dyr fra utlandet med intensjon om å ha dyret i karantene, forutser ikke at karantenestasjonen kan være fylt opp. Dette er tragisk. Vi trenger flere karanteneplasser, og ikke kun de 15 som vi har i dag. Men frem til så skjer, er det viktig at eier har papirene i orden, slik at dyreliv kan bli spart.

Dette er hovedkravene til innførsel av dyr i Norge (kan variere avhengig av hvilke dyr du reiser med):

** Alle dyr skal ha veterinærsertifikat eller EU-pass.

** Alle dyr skal være vaksinert mot rabies minst 21 dager før de kommer til Norge.

** Alle dyr skal ha identitietsmerking.

Hvilke krav som gjelder for ditt kjæledyr kan du sjekke på Mattilsynets nettsider her.

Dette må du huske før du reiser:

** Vær ute i god tid – det kan forekomme for eksempel leveranseproblemer med pass og lignende.

** Kontakt veterinæren din tidlig før reise.

** Gjør deg godt kjent med Mattilsynet krav.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

http://www.vg.no/forbruker/dyrene/mattilsynet-kan-bli-noedt-til-aa-avlive-friske-kjaeledyr/a/23486454/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-28-360?q=karantene+for+dyr