Samarbeid med politiet for mennesker og dyr i nød

Gjennom hele livet kan vi mennesker ha utfordringer som gjør at vi ikke kan ta vare på familiedyrene våre. Dyrenes Hus vil bistå folk som kommer opp i vanskelige situasjoner og samarbeider derfor med politiet og andre for å støtte dem som av forskjellige grunner ikke kan ta seg av dyrene sine i enkelte perioder. I stedet for å møte en usikker skjebne, tar vi til oss kattene.

Årsakene til brå og uforutsette livsendringer kan være mange. Plutselig sykdom, økonomiske problemer, plutselig bortgang, problemer i familien og også kanskje varetekt. Det er mange situasjoner der eier ikke kan leve opp til sitt ansvar selv om de elsker familiedyrene sine. Bare bekymringen over hva som skjer med familiedyrene kan være en stor ekstra belasting i slike tilfeller. Ja, dyrene kan være så viktige for oss at bekymringen for hva som skjer med dem, kan gjøre en allerede vanskelig situasjon eller dårlig helse enda verre.

I disse tilfellene ønsker Dyrenes Hus å være en støtte og en trygghet, og vi tar vare på dyrene inntil eier er tilbake. Vi gir dem samme pleie og omtanke som våre fosterkatter. De blir tatt med til veterinæren for helsesjekk for å sjekke at alt er ok, og de bor i våre fosterhjem som tar godt vare på dem inntil eier kan hente dem selv.

Det er viktig å ta vare på og ha omtanke for både dyr og mennesker i slike situasjoner. Dyrene blir ofte en kasteball i systemet, helsevesenet har ingen ordning for familiedyra ved uforutsette hendelser, og politiet blir som oftest de som får «problemet» i fanget. De står uten egne muligheter til å stalle opp dyr annet en kortvarig oppbevaring hos en tredjepart. Å bistå politiet og ta vare på dyrene, gi dem en så tilnærmet normal hverdag som mulig med omsorg, kos og det de trenger, er viktig for eier og familiedyrene og vi er veldig takknemlige for å kunne tilby denne hjelpen.