Pelsdyrnæringen vil ikke ta ansvar

Pelsdyr

En varsler er en person som avdekker og varsler om kritikkverdige eller ulovlige forhold som vedkommende har vært vitne til. Pelsvarslere har over flere år, gjentatte ganger avslørt hvordan rev og mink lider i norske pelsfarmer, ved å ta bilder og dokumentere dyrenes forhold. Pelsdyrnæringen forsøker nå å stoppe dette arbeidet ved å trekke pelsvarslere fra Nettverk for dyrs frihet for retten, og kreve flere hundre tusen kroner i erstatning. Rettssaken mot pelsvarslerne starter 23. februar 2016 i Jæren tingrett. Istedet for å ta ansvar for hva de gjør mot dyrene, angriper pelsdyroppdretterne dem som varsler.

Etter en inspeksjon i minkfarmen til en pelsdyrleder i Rogaland i 2013, hvor det ble dokumentert og anmeldt dyremishandling, ble flere pelsvarslere arrestert. Pelsdyrnæringen gikk deretter til sak, og pelsvarslerne er nå tiltalt for å ha tatt seg inn på farmen. Ved å gå til økonomisk søksmål mot en frivillig organisasjon vil pelsdyrnæringen gjøre det umulig å fortsette å varsle. Pelsdyrnæringen vil sette en stopper for avsløringene som har gjort at folk i økende grad tar avstand fra pelsdyroppdrett.

I perioden 2008-2014 har pelsvarslere fra Nettverk for dyrs frihet inspisert omtrent 200 pelsfarmer over hele landet. Bildene har gitt innblikk i forhold som ikke tidligere har vært kjent for folk flest og politikere. Kunnskapen fra disse inspeksjonene har være helt avgjørende for å få avdekket grov dyremishandling, som ellers ville blitt holdt skjult.

Varslernes arbeid er svært viktig, og har avdekket at vi ikke kan ha tillit til at den enkelte farmeier selv tar ansvaret for å følge det lov- og regelverk som gjelder. Når Mattilsynet som skal drive håndhevelse og kontroll av farmeierne, heller ikke makter oppgaven med å sikre god dyrevelferd, må noe gjøres. Pelsdyrnæringen har hatt nok tid til å rydde opp i egne rekker. Det å gå løs på de personene som har avdekket lovbrudd, er en feig handling og et forsøk på å avspore fra hva denne saken faktisk dreier seg om. Nemlig velferden til dyrene. Dyr har rett til å ikke lide, bli påført smerte, og grusom død. Varslerne har gitt en stemme til de stemmeløse.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Nettverk for Dyrs Frihet

http://test.pelsvarslerne.one/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer