Overhold båndtvangen

bandtvang

Før vi igjen må lese i avisen og på nettet om dyretragedier forårsaket av løsgående hunder, vil vi minne om båndplikten.

Tiden fremover nå er kritisk for dyrelivet. Små rådyr som trykker i gresset, og svaneforeldre som vokter sine reir, er spesielt utsatt, men også andre dyr i naturen.

Båndtvang betyr at hundeeier er tvunget til å ha hunden i bånd, og ikke bare det «å ha kontroll på hunden», og gjelder i perioden fra 1. april til 20. august. Noen kommuner har i tillegg også utvidet båndtvang. Båndtvangen er for å beskytte annet dyreliv, og for å skåne dem som måtte være redd for hunder.

De fleste hundeeiere er både ansvarlige og pliktoppfyllende, men det er dessverre fortsatt altfor mange unntak.Disse forårsaker store lidelser der dyr må avlives eller dør av skadene etter hundeangrep.

Dyrenes Hus håper at økt fokus på holdninger, flere politianmeldelser og strengere straffer kan virke skjerpende på ansvarsfølelsen.Det finnes ingen unnskyldning for eiere hvis hund gjøres til en drapsmaskin på bekostning av annet dyreliv.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Budstikka

http://www.budstikka.no/debatt/bandtvang/solvi-froland-svoren/hold-hunden-i-band-i-bandtvangsperioden/s/5-55-309871