Legg ned pelsdyrnæringen!

Fakkeltog 2015

Det har skjedd igjen. På en pelsdyrfarm i Rogaland denne gangen. Syke og skadde dyr. Mellom 74 dyr er hasteavlivet av Mattilsynet. Mellom 400 og 500 dyr er avlivet av farmeier selv. Det endelige tallet vil bli langt høyere, meldes det. Det er snakk om så mange avvik i krav, lover og forskrifter at saken vil bli politianmeldt. Og Mattilsynet har ført jevnlig tilsyn med farmen. Hvordan kan da slikt skje?

Er vi overrasket? Nei. Er vi rystet? Ja. Politikerne legger tilrette for stadig nye dyretragedier ved å ikke ta skrittet fullt ut og nedlegge pelsdyrnæringen. Vi har sett det – gang på gang – at det tilsynet som er nedsatt for å føre kontroll med pelsdyrnæringen – ikke fungerer.

Pelsdyrnæringen har fått nok muligheter for å rydde opp i egne rekker. Nok er nok! Møt opp på NOAHs fakkeltog mot pels lørdag den 14.november, kl. 17.30. Gi dyrene en stemme!

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Illustrasjon: NOAH

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/jaeren/Har-avlivet-400-500-mink-3789590.html
http://www.nrk.no/norge/politiaksjon-mot-pelsfarm-i-rogaland-1.12600933
https://www.facebook.com/events/1618383201744982/