Kong Charles forbyr foie gras.

Gode nyheter! Kongen av Storbritannia forbyr bruken av foie gras på alle kongelige tilstelninger. Produksjon av foie gras er allerede forbudt i Storbritannia, men produktene kan fortsatt importeres og selges. Da Kong Charles var prinsen av Wales var han også en talsmann for høyere dyrevelferdsstandarder i jordbruket. Han har i over et tiår stoppet bruken av foie gras på sine egne eiendommer og har medvirket til et bredere forbud i kongelige boliger.

Foie gras produseres ved at fugler tvangsfôres slik at de får sykelig stor lever. Tvangsfôringen heter «gavage». Det innebærer at et langt rør blir presset ned i spiserøret og deretter pumpes magen til fuglene fulle av en fettrik mat og mat rik på karbohydrater. Dette gjentas to til tre ganger daglig i ca. en måned før fuglene slaktes.

De unaturlige store mengdene med mat som tvinges i fuglene, gjør at store mengder fett lagres i leveren. Ved tvangsfôring kan leveren øke til 10 ganger sin opprinnelige størrelse. «Gavage» er forbudt i flere land, blant annet Norge. Til tross for et forbud mot produksjon er det tillatt med både salg og import av gåselever her i landet. Flere norske butikkjeder har imidlertid valgt å ta produktet ut av sitt varesortiment av hensyn til dyrevelferd.

Det står stor respekt av at en person i den høyeste posisjon som er mulig, tar et slikt valg og et standpunkt mot dyremishandling. Han vet hvordan gåselever produseres og tar avstand fra det.

Vi forventer at dette vil gi arbeidet for et totalforbud mot foie gras en superboost!

Good on ya, Your Majesty! <3

Les mer her.

Kilder: Dagbladet, wikipedia, BBC
Tekst: Lynn Moltzau