Kastrer katten din!

Kattungesesongen startet for oss i april, og varte gjennom en hektisk sommer til langt ut på høsten. Siste kull kom noen dager etter at vi tok inn en drektig kattemamma – i grevens tid – i oktober! Vi tør ikke tenke på hva som kunne ha skjedd om kattungene hadde blitt født ute i kulden og regnet som har vært.

Katter blir kjønnsmodne allerede fra 4-9 måneders alderen, og hunnkatter kan få opptil 3 kull i året. Vær snill å bidra til å forebygge dyretragedier. Kastrer katten din så tidlig som mulig!flyers_kastrering (1)

flyers_kastrering (1)