fbpx

Ja til dyrepoliti

Dyrenes Hus mener at et tilsyn for mat ikke kan forvalte Dyrevelferdsloven, og at vi trenger et eget dyrepoliti. Uten et velfungerende dyretilsyn vil ikke dyremishandling bli oppdaget og anmeldt. Vi mener også at vi er i behov av en grundig gjennomgang av forskrifter for hold av dyr, som ikke har vært gjort siden Dyrevelferdsloven kom i 2009. Når ikke Dyretilsynet, politiet og domstoler har oppdatert regelverk å forholde seg til, så er det mye vanskeligere å få dømt de som vanskjøtter dyr. Dyr i landbruk, underholdning, forskning og kjæledyr skal oppleve glede, hvile, naturlig utemiljø, og frihet fra menneskelig påført lidelse. Forbedringer i alle ledd er nødvendig for å få dette til.

En egen seksjon i politiet med spesial- og påtalekompetanse i dyrevernsaker, vil gjøre at man raskere får arrestert og tiltalt lovbrytere. Dyrevelferdsloven kan ha større forebyggende effekt ved at brudd på den får konsenser i form av fengsel og bøter. Politiet har vellykkede spesialenheter som Økokrim, Kripos og PST. Vi mener at det nå er dyrenes tur!

flyers dyrepoliti (2)

Dyrepoliti