Irland forbyr pelsdyroppdrett

I 2020 ble Irlands pelsfarmer avviklet av hensyn til faren for mutasjoner av koronaviruset og smitte fra dyr til mennesker. Nå, to år etter, har endelig lovforslaget om et nasjonalt forbud gått gjennom og all fremtidig pelsdyrfarming er forbudt. Lignende grep ble tatt i Frankrike, Italia og Estland i 2021.

En lys mink ligger på hvit bakgrunn med forbena opp.

De tre gjenværende pelsfarmene i Irland forventes å stenge i år. Det nye lovverket forbyr avl, oppdrett eller hold av dyr utelukkende for salg eller tilvirkning av produkter av skinn og/eller pels. Den tilbakekaller eksisterende lisenser for pelsdyroppdrett og gir kompensasjon for nedleggelsen av de tre pelsfarmene som opererer i staten, som ligger i Co Laois, Co Kerry og Co Donegal.

Pelsdyrbøndene vil bli kompensert for inntektstap, deponeringskostnader av mink, riving av pelsdyrfarminfrastruktur og andre relaterte kostnader. Pelsdyroppdrett har lenge vært et omstridt tema i Irland og dyrevelferdsgrupper har jobbet iherdig for å få en slutt på oppdrett og drap av mink.

I tillegg til dyrevelferdsgrupper har partiet De Grønne lenge aksjonert for et forbud mot pelsdyroppdrett, og vedtakelsen av lovforslaget har blitt ønsket velkommen av statsminister ved Landbruksdepartementets senator Pippa Hackett. «Jeg er glad for å se denne progressive og historiske utviklingen » sier hun.

En rødrev i bur ser lengtene ut på verden.